Privacy- en cookieverklaring

Aurora Futura neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Wij gaan zeer zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens.Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (AVG-wet) en de Telecommunicatiewet. Door gebruik te maken van deze website, ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid.

 

Over Aurora Futura

De website aurorafutura.nl wordt beheerd door Aurora Futura. Aurora Futura is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: Wbp).

Aurora Futura
Rendementsweg 2-M
3641 SK Mijdrecht
T. 085 4890 295

T. 06 5518 5581

E. info@aurorafutura.nl
aurorafutura.nl
KVK: 60754753

Welke gegevens verzamelen we?

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten, laat je bepaalde gegevens achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wanneer jij ons contactformulier invult, je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, een Comfort Scan of offerte aanvraagt, of andere aanvragen doet voor een van onze diensten, vragen we je om gegevens in te vullen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Bedrijfsnaam;
 • Straat en huisnummer;
 • Woonplaats;
 • Smart Home systeem;
 • Gezinssamenstelling;
 • KVK-nummer
 • IP-adres in geanonimiseerde vorm

Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

Contactformulier: je naam, e-mailadres en overige gegevens die je in het contactformulier invult (telefoonnummer en opmerkingen), gebruiken we om contact met je op te nemen en je de informatie te geven waar je om gevraagd hebt.

Nieuwsbrief: wanneer je in het contactformulier aangeeft dat je ook onze nieuwsbrief ‘Aurora Futura Nieuws’ wilt ontvangen, gebruiken we je naam en e-mailadres om nieuwsbrieven te verzenden. Je persoonsgegevens worden voor het versturen van de nieuwsbrief alleen opgeslagen in ons e-mailsysteem Mailchimp. Je kunt je op elk gewenst moment uitschrijven voor de nieuwsbrief, via de uitschrijflink/unsubscribe-link onderaan de nieuwsbrief.

Comfort Scan: wanneer je een aanvraag doet voor de Comfort Scan, verwerken we alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Je voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer en andere informatie die je invult in het contactformulier of doorgeeft per e-mail, worden gebruikt om een afspraak in te plannen voor de Comfort Scan, en je te informeren over het Smart Home systeem dat het beste bij je past. We slaan deze gegevens op in ons CRM systeem.

Offerteaanvraag: de gegevens – zoals je naam, e-mailadres, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer – die je doorgeeft, worden gebruikt om een  offerte te kunnen maken. We slaan deze gegevens op in ons CRM-systeem.

Wanneer je klant bent/wordt van ons: je naam, e-mailadres, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en overige informatie die je zelf doorgeeft, worden gebruikt om een afspraak in te plannen, aangegeven voorkeuren bij te houden, een Smart Home systeem te installeren, het uitvoeren van andere door jou gevraagde diensten, en om een factuur te sturen voor de door jou gevraagde dienst(en) en/of product(en).

Service mails voor klanten: wanneer je klant bent geworden van Aurora Futura, gebruiken wij je naam en e-mailadres om je updates te sturen over het Smart Home systeem dat je gebruikt. Deze VIP-service mails versturen wij via ons e-mailsysteem Mailchimp. Wanneer je deze VIP-Service mails niet wilt ontvangen, kun je je eenvoudig afmelden via de uitschrijflink onderaan de mail.

Wij zullen je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Door de gegevens aan ons te verstrekken geef je ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien is een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij diensten voor je gaan uitvoeren.

Derden

Aurora Futura verkoopt jouw gegevens niet aan derden.

Aurora Futura zal jouw gegevens uitsluitend aan derden verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Aurora Futura blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Nieuwsbrief: Mailchimp (Nieuws van Aurora Futura)
Klant: Mailchimp (Service Mail van Aurora Futura)
Je persoonsgegevens (naam en e-mailadres) worden opgeslagen op servers van Mailchimp. De servers van Mailchimp zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework.
Meer informatie over het privacybeleid van Mailchimp en hun doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten vind je op de website van Mailchimp (Engelstalig).

Beveiliging persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling met een SSL-certificaat en two-factor authentication, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies

Op de website aurorafutura.nl wordt gebruik gemaakt van cookies. Dat zijn kleine bestandjes die door jouw browser op het apparaat wordt geplaatst waarmee je onze website bezoekt. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.

Functionele cookies

Wij maken gebruik van functionele sessiecookies, die nodig zijn voor de functionaliteit van onze website. Deze gaat bovendien na hoelang een gebruiker aanwezig is op de website (= sessie). De cookie wordt automatisch weer verwijderd wanneer je onze website verlaat.

Analytische cookies

Google Analytics
Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze tool is privacyvriendelijk ingesteld. Zo hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten, wij laten de IP-adressen pseudonimiseren en hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Opt-out voor Google Analytics

Wil je het script van Analytics helemaal blokkeren, dan kun je hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt je bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.


Third party tracking cookies en embedded content (cookies van anderen)

Third party tracking cookies zijn cookies die door anderen worden gebruikt om gebruikersprofielen op te bouwen. Een derde partij maakt of verzendt indirecte cookies tijdens je bezoek aan een webpagina van aurorafutura.nl. Zo’n derde partij is Addthis of YouTube (Google).

Addthis share button
Wij willen het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de pagina’s, nieuwsberichten en blogs van onze website te delen via social media. Dit kan onder andere door middel van de Addthis social media (share) button. De Addthis button plaatst tracking cookies.

Opt-out voor Add This
Wil je ervoor zorgen dat Add This geen informatie over je websitebezoek verzamelt, dan kun je hier een opt-out instellen:
https://www.addthis.com/privacy/opt-out/

YouTube infofilmpjes
Om je van dienst te zijn, hebben wij op een aantal websitepagina’s YouTube infofilmpjes geplaatst. Via deze embedded content worden cookies geplaatst.

Géén Facebook pixels, géén remarketing via Google Adwords 
Aurora Futura maakt géén gebruik van Facebook pixels, en maakt ook géén gebruik van persoonsgegevens die aan Aurora Futura worden/zijn verstrekt, om advertenties aan te maken.

Links

Om je van dienst te zijn en te informeren, hebben wij op onze website verwijzingen opgenomen naar websites van derden, zoals Smart Home merk Loxone, digitalSTROM en Sonos. Door op zo’n link te klikken ga je naar een website buiten aurorafutura.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende websites/platforms.

Cookies uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.
Heb je verder nog vragen over onze cookies? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

 • Wanneer jij je uitschrijft voor onze nieuwsbrief, wordt je per direct uit de mailinglijst verwijderd. Ons e-mailsysteem Mailchimp markeert je dan automatisch als ‘unsubscribed’. Aurora Futura zal je gegevens (naam en e-mailadres) na jouw uitschrijving binnen 1 jaar volledig verwijderen/deleten uit het systeem.
 • De gegevens die wij alleen gebruiken om te antwoorden op een bericht dat jij aan ons hebt gestuurd via ons contactformulier, worden binnen 1 jaar na onze laatste correspondentie met jou verwijderd.
 • De gegevens in ons CRM-systeem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van die verplichting door ons verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens.

Je kunt je verzoek bij ons kenbaar maken door een e-mail te sturen aan info@aurorafutura.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 085 4890 295. Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op je verzoek te reageren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 30 november 2018.
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. Deze wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via onze website. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Klacht

Mocht je niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan, dan kun je een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vind je hier.

Vragen en contactgegevens

Heb je vragen over deze privacyverklaring? Dan kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Aurora Futura
Rendementsweg 2-M
3641 SK Mijdrecht

T. 085 4890 295

T. 06 5518 5581

E. info@aurorafutura.nl

Hartelijk dank alvast! 

Met vriendelijke groet,

Maurice Foppele
(directeur van Aurora Futura)

AuroraFutura.nl gebruikt cookies om je de beste gebruikservaring te geven en het webverkeer te analyseren.